Siste nytt


Temperatursender: en meget viktig føler som hele tiden føler temperaturen på kjølevæsken og sender informasjonen til styreenheten som igjen kan finne ut om motoren skal ha mye eller lite bensin

Termotidgiver: på en del eldre biler er det i tillegg til vanntemperaturføleren en termotidgiver som begrenser en kaldstartventils innsprøytingstid i forhold til temperaturen til motoren. Ved kaldstart vil giveren koble inn kaldstartventilens åpningstid etter hvor varm motoren er, er den varm vil kaldstartventilen ikke åpne i det hele tatt, er den kald ca.-20*C vil den være åpen i ca.7.5sek og mindre etter hvert som tenningen står på, dette på grunn av et varmeelement inne i giveren.

Bankesensor: når denne sensoren føler at motoren begynner å få tenningsbank sender den et signal til styreenheten som setter ned tenningstidspunktet en smule slik at bankingen opphører, men det er i et voldsomt tempo så du vil nok ikke merke at systemet arbeider i det hele tatt. Bankesensoren består av en liten piezo-keramisk skive innstøpt i plastikk sammen med en seismisk masse, dette gjør at den under slag eller trykk sender elektriske ladninger.

MAP sensor: for å måle undertrykket og derved også finne ut belastningen på motoren slik at tenningstidspunkt og frekvens på dysene kan settes korrekt.

Lufttemperatursender: lufttemperatursenderen finner ut hvor kald innsugingsluften og gir beskjed til styreenheten om å justere opp bensinblandingen og tenningstidspunkt en smule for å kompensere. Føleren er montert enten i luftfilterhuset i innsugingsslangen eller noen ganger i manifolden.

Andre signaler: det blir sendt informasjon om farten til bilen fra følere som er forbundet med for eksempel ABS eller hastighetssensor på girkassen, dette er informasjon som tilsier at motoren for eksempel skal ha høyere turtall. Automatgirkassen vil gi beskjed om hvilket gir den går i, og finner ut hvordan motorstyringen skal oppføre seg i enhver kjøresituasjon. Vi kan sikkert finne andre ting å skrive om her det kommer etter hvert.


Utgangsignalene fra styreenheten

Tomgangstilleren: for at motoren ikke skal stoppe i kryss og til enhver tid holde et jevnt tomgangsturtall uansett hvor mye strømforbrukere vi bruker, må vi styre innsugingslufta slik at motoren får rett mengde og ikke kveles når gasspjeldet er lukket. Denne er normalt oppbygd slik at det er en sleide inne i en boks ved siden av gasspjeldet som sender innsugingslufta forbi gassspjeldet og åpner alt etter hvor varm motoren er ved hjelp av et signal fra styreenheten.

Tilskuddsluftventilen: på eldre modeller er det en ventil som ved kald motor gir ekstra luft til motoren for å høyne turtallet og mindre etter hvert som tenningen står på. Og da vil også luftmengde måleren måle mer luft og gi beskjed om mer bensin ved kald motor. Inne i ventilen er det en varmetråd som varmer opp en bimetalfjær ved hjelp av tenningsstrøm og lukker gradvis en klaff som da stenger lufttilskuddet.

Innsprøytingsdysene: når alle signaler er bearbeidet av styreenheten vil den etter forholdene motoren råder under holde åpningsfrekvensen til dysene slik at motoren får den rette mengden med drivstoff. Dysene er magnetventiler som ved hjelp av styreenheten får impulser til å åpne og sprute i en vinkel rett foran innsugingsventilen på det tidspunktet som styreenheten har bestemt. De mekaniske dysene åpner når trykket er så stort at en ventil blir skjøvet frem og drivstoffet slippes frem K-jetronik.

Kaldstartventilen: på en del eldre biler med innsprøytning er det vanlig å ha en ventil som ved kald motor spruter en ekstra mengde drivstoff inn i innsugingsmanifolden som for eksempel et chokesystem på en forgasser, men kun når startmotoren betjenes. Denne mengden blir regulert av en termotidsgiver.

Coilen: styreenheten er på elektroniske tenningssystem med på å bestemme tenningstidspunktet alt etter hvordan de forskjellige innsignalene er.

Tankventilasjon: for å bli kvitt bensindampen noe som er etter kravene i forurensingsloven er det montert en ventil som normalt åpner for gjennbruk av bensindampen fra tanken, denne ventilen styres av styreenheten og vil åpne når motoren har et større turtall og derfor ikke berøres av bensindampen. Et kullfilter lagrer dampen og det er herfra dampen går tilbake til motoren.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.