Drivverk

Koblingen
For at motorens kraft skal bli overført til drivhjulene på en korrekt måte må vi ha en koblingsplate som tåler ekstrem friksjon og varme. Når vi trykker koblingspedalen ned påvirker et utløserlager og koblingshevarmene en trykkplate slik at den blir fri fra koblingsplata, og motoren er ikke lenger i kontakt med girkassen. Når koblingspedalen slippes igjen vil koblingsplata presses mellom svinghjulet og trykkplata og drivhjula er igjen i kontakt med motorens kraft. Slurer vi for mye med koblingen vil den etter hvert bli så utsatt for friksjon at den slites ned og da blir det fort noen tusenlapper. Jeg har hørt om en som eide en Saab, han kjørte hele 310000 på en kobling og da ville Saab ha denne for å undersøke den, så alt er mulig. For å overføre kraften fra pedalen til koblingen brukes på eldre biler ofte wire og på nyere blir det brukt hydrauliske systemer med bremsevæske. På lastebiler med store dreiemoment brukes ofte to koblingsplater og da er det fire friksjonsflater i stedet for to(mye bedre det).

Hjulagerne
Hjulagre er en viktig del av bilen og må passes på med jevne mellomrom for at bilen skal gå trygt på mange slags veibaner. Du kan risikere å miste et av hjulene. Løse hjulagre slites fort ned og vil gi fra seg en klagende lyd, men er lagrene for stramme vil det også føre til at friksjonen blir for stor og ødelegge lagrene av varmen.. Eldre biler har normalt koniske rullelagre både fremme og bak og de er forholdsvis lette å skifte ut, justere og smøre opp på ny. Nyere biler bruker lukkede kulelager som er presset inn i hjulnavet. Disse lagrene må presses ut og kan ikke justeres eller smøres opp på nytt. For å smøre opp hjulager av den gamle typen bruker man en fettype som har et høyt smeltepunkt.


Bakakselen
I bakakseloverføringen (består av kronhjul, lagre og pinjong) reduseres mellomakslingens turtall og dreiemomentet overføres vinklerett til drivakslene og drivhjulene. I differensialen (består av 2 store solhjul som er forbundet med drivakslingene, 2 små planethjul som sitter på en liten aksel forbundet med kronhjulet og lagre) som sitter i bakakselen vil drivhjulene tillates å rotere med ulikt turtall gjennom svinger og overfører dreiemomentet likt til hjulene.

Manuellgirkassen
Skulle bilene kjørt uten girkasser ville motorene fort bli utslitt på grunn av de høye turtall som hadde oppstått, derfor var det helt naturlig å konstruere en kasse som overførte en roterende bevegelse fra en aksel til en annen og tillater varierende kjørehastighet og dreiemoment på drivhjulene. Inne i girkassen finnes et mangfold av tannhjul som er nøye tilpasset for å kunne gi det rette utvekslingsforhold på drivhjulene. Ved å sette ulike tannhjulstørrelser i inngrep vil vi kunne få utvekslingsforholdet akkurat slik vi vil ha det. For å få til et gir skift under kjøring er det en synkroniseringsmekanisme som innebærer at to roterende elementer som skal kobles sammen får samme turtall før sammenkobling ved hjelp av en friksjonsmekanisme, her må føreren passe på å ikke bruke for stor kraft og ikke for hurtig giring ellers vil tennene skrape mot hverandre ved et inngrep.. En annen konstruksjon heter sperresynkronisering og vil si at inngrep ikke kan skje før koblingshylsa og girdrevet ha samme turtall. Inne i girkassen blir det mye friksjon og da er det veldig viktig med skikkelig smøreolje som da blir slynget rundt av tannhjulene.

Automatkassen
Automat betyr at kassen tenker, handler av seg selv uten noen særlig form av manuellt inngrep. Føreren kan konsentrere seg mer om trafikkbildet og "glemme" giringen. Det er mange bilførere som blir helt avhengig av å kjøre med automatgir og vil alltid ha store problemer når de setter seg inn i en med ekstra pedal. Ved hjelp av gasspedalstillingen, farten og velgerarmstillingen blir utvekslingen tilpasset driftsforholdene til føreren. Skift mellom girene foregår ved hjelp av hydraulisk trykk som påvirker stempler som låser lamellkoblinger slik at planetgiret gir den rette utvekslingen, i nyere automatkasser er det magnetventiler som åpner trykket til disse stemplene ved hjelp av en styreenhet som overvåker bilens driftsforhold på samme måte som innsprøytingsanlegget. Utviklingsforholdene blir utvidet ved hjelp av momentomformeren, derfor kan dreiemomentet alltid tilpasses varierende kjøreforhold. Undersøkelser har vist at automatkassen gir motorene og kraftoverføringene lenger levetid. Økt trafikksikkerhet er en stor fordel med automatkassen, da vi ikke trenger å "røre" så mye i bensinen lenger som vi sa før.


Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.