Siden turtallsområdet i en bilmotor er så bredt, er det nødvendig å regulere turboladeren slik at den gir et tilnærmet konstant ladetrykk i et størst mulig turtallsområde. Den variable turbingeometrien endrer kontinuerlig effekten i turboen. Dermed kan all avgassenergien brukes til å regulere ladetrykket. Justerbare skovler sørger for dette i et stort reguleringsområde samtidig som virkningsgraden er stor.

Hvis trykket er lavt ved lave motorturtall, sørger styringen for at skovlene har en stilling som minsker tverrsnittet, og akselererer trykket slik at trykket øker. Øker avgasstrykket som følge av stigende turtall, endres skovlenes posisjon slik at tverrsnittet på inntaket blir større.

Turboladere med variabel turbingeometri er svært effektive når motoren går med delvis belastning, fordi de ikke har turboforsinkelse. De gir motoren økt effekt og rask reaksjon, og de kan bidra til å redusere avgassutslippene.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.