Siste nytt

Luften som motoren trenger i forbrenningsprosessen kommer frem til innsugningsventilen gjennom innsugsmanifolden. Innsprøytingssystemene som er vanlig å bruke på bensinmotorer, sprøyter drivstoffet inn i innsugningsmanifolden rett foran innsugningsventilen. Det stilles motstridende krav til lengden på en innsugingsmanifold i motorens ulike driftstilstander for at luften hele tiden skal suges raskest mulig inn i sylinderen og gi best mulig fyllingsgrad uansett motorturtall. Når turtallet er lavt, skal dreiemomentet være så høyt som mulig. Det oppnås best med en lang innsugingsmanifold. Når turtallet er høyt, må innsugsmanifolden være kort for at motoren skal yte maksimal effekt. Den variable innsugsmanifolden har elektronisk styrte spjeld som gjør at den tilfredsstiller begge kravene. Det vil si at luften går en lengre strekning gjennom manifolden ved lave turtall og en kortere strekning ved høye turtall.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.