SynFuel er et drivstoff som utvinnes av partikkelfri naturgass, som blir konvertert til syntetisk diesel. SynFuel inneholder ikke svovel og aromatiske forbindelser. Derfor gir det gode muligheter for lave utslipp av skadestoffer. Tester viser at det reduserer andelen skadestoffer i avgassen med inntil 50 prosent i forhold til vanlig diesel. SynFuel er krystallklart, fargeløst som vann og svovelfritt. Det kan uten videre brukes i vanlige dieselmotorer eller blandes med vanlig diesel.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.