SunFuel® er et syntetisk drivstoff laget av biomasse, det vil si et drivstoff av fornybare kilder. CHOREN skal produsere biodrivstoffet, i samarbeid med blant andre Shell og Volkswagen. Drivstoffet kan brukes uforandret i hvilken som helst dieselmotor uten at det går utover ytelsen og med betydelig reduksjon i miljøfarlig utslipp. Det er laget av materialer som finnes i naturen. Biomassen (for eksempel treflis) omdannes til ultraren, tjærefri, syntetisk gass (SunGas®). Deretter omdannes denne gassen til syntetisk biodrivstoff gjennom en gass-til-væske produksjon. SunFuel® drivstoffet er like klart som vann og nærmest fritt for svovel og aromatiske stoffer. SunFuel® drivstoffet kan enten brukes i ren form, eller blandes med vanlig diesel.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.