Siste nytt

Slik innfører du kjøretøy til Norge
Du må undersøke med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet i forbindelse med registreringen i Norge.

1. Før innførsel

Du må undersøke med Statens vegvesen hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet i forbindelse med registreringen i Norge.
Du bør undersøke med myndighetene i landet du henter kjøretøyet:
  • Eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • Har bilen gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge?

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift: Dette er en sak mellom kjøper og selger og vedkommer ikke norske tollmyndigheter.

2. Ankomst norsk grense

Benytt betjent grenseovergang.
 
Meld deg på rød sone. Dersom ikke Tollvesenet i utlandet allerede har utstedt et transitteringsdokument vil Tollvesenet på grensen utstede dette. Bestemmelsestollstedet blir oppgitt i transitteringsdokumentet. Gyldige utenlandske kjennemerker kan benyttes fram til bestemmelsestollstedet. Kjøretøyet må være forsikret i overensstemmelse med bilansvarsloven.
 

3. Kjøp dagsprøvekjennemerker hos Statens vegvesen

Før du drar til bestemmelsestollstedet for å fortolle bilen må du kjøpe dagsprøvekjennemerker hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Dette fordi eventuelle utenlandske kjennemerker skal leveres til tollvesenet ved fortollingen. Vegvesenet trenger dokumentasjon på understellsnummeret (chassi-nummeret) for å utstede dagsprøvekjennermerker.
 
Prøvekjennemerkene som brukes av forhandlere kalles årsprøvekjennemerker.
 

4. Fortolling: Betal merverdiavgift hos Tollvesenet

Innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager) må du melde deg på bestemmelsestollstedet. Dersom fristen ikke overholdes, kan Tollvesenet ilegge tilleggsavgifter. Du skal nå betale merverdiavgift  og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet. Dette kalles fortolling selv om du ikke betaler toll.
 
Ta med følgende dokumenter:
  • transitteringsdokumentet 
  • faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring)
  • originalt utenlandsk registreringsdokument eventuelt Samsvarssertifikat (COC). Ved import av nye biler der Samsvarsdokumentet fremlegges kan du i de fleste tilfeller betale engangsavgiften samtidig med merverdiavgiften. 
Ønsker du å betale merverdiavgiften allerede ved grensepassering, må du undersøke dette direkte med aktuell grenseovergang.
 
NB! Utenlandske kjennemerker skal innleveres når merverdiavgiften betales.
 

5. Enkeltgodkjenning av brukte kjøretøy hos Statens vegvesen

Statens vegvesen skal enkeltgodkjenne alle brukte kjøretøy som tas inn til landet ved en av sine trafikkstasjoner. Dette må skje før engangsavgiften og vrakpantavgiften skal beregnes av Tollvesenet. Merverdiavgiften må være betalt til Tollvesenet før enkeltgodkjenningen. Ved godkjenningen registrerer Statens vegvesen avgiftsgrunnlaget i motorvognregisteret.
 
Les mer om godkjenningen og finn gebyrsatser hos Statens vegvesen.
 

6. Betal engangsavgift hos Tollvesenet

Etter at du har fått bilen enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon skal du henvende deg til lokalt tollkontor for å få følgende avgifter beregnet:
 
Når Tollvesenet ser at avgiftene er betalt vil den nødvendige attestasjonen på registeringskortet (blankett NA-0221) bli gjort. Dersom du betaler på stedet, kan dette gjøres med det samme. Registreringskortet skal du ta med deg når du registrerer bilen hos vegmyndighetene.
 

For næringsdrivende: Registrering som avgiftspliktig

For å oppnå en mest mulig rasjonell registrering av kjøretøy er det etablert en ordning for bilforhandlere med flere. Disse kan registrere seg som avgiftspliktige hos Tollvesenet og oppnår da kredit for engangsavgiften.
 
Søknad om registrering som avgiftspliktig for engangsavgift, sendes til den tollregionen vedkommende har sin virksomhet etter Foretaksregisteret.
 

7. Registrering av kjøretøyet hos Statens vegvesen

Før kjøretøyet kan tas i bruk skal det godkjennes og registreres hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller gjennom Autoreg hos en forhandler med tilgang til dette systemet.
 
De fleste trafikkstasjoner har timebestilling for registrering av kjøretøy.
 
Ved registrering må du ta med diverse dokumenter deriblant det attesterte registreringskortet (NA-0221).
 
Les hvilke dokumenter du må ta med på Statens vegvesens nettside.
 

8. Betaling av årsavgift

Du vil motta krav om årsavgift fra Tollvesenet i etterkant av registreringen med cirka 3 ukers betalingsfrist.
 
Gratulerer! Etter å ha gjort alt dette har du innført og registrert et kjøretøy til Norge.
 
Synes du dette er komplisert? Da er du velkommen til å ringe Tollvesenets infosenter på tlf. 03012.
Kilde; Tollvesene

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.