Under kjøring i hastigheter over 65 Km/t analyseres kjøremønsteret til sjåføren ift fart, brems og rattutslag. Dersom systemet registrerer at kjøremønsteret avviker fra det normale, gis en oppfordring og et lydsignal på instrumentpanelet om at sjåføren anbefales å ta en pause. Meldingen gjentas etter 15 minutter dersom oppfordringen ikke følges.

Populært

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgift

Alt om Trimming

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.