Nyttige sider

Omregistreringsavgift

PDFSkriv utE-post

fredag 20. februar 2015 00:00

  Har du tenkt å kjøpe deg ny bruktbil, må du ta hensyn til omregistreringsavgiften.Det er bare to parametere som bestemmer omregistreringsavgiften for biler.

Årsavgift satser

PDFSkriv utE-post

mandag 02. februar 2015 00:00

Årsavgiften forfaller i mars hvert år. Kjøp av bil etter 1. juli medfører halv årsavgift.Har du solgt bilen? Dersom kjøretøyet er solgt, og ny eier skal betale avgiften, Må du sende innbetalingsblanketten til ny eier.

Haynes Manual

PDFSkriv utE-post

mandag 28. november 2011 10:58

  Haynes har laget en rekke tekniske håndbøker som dekker mange tekniske aspekter innen til de fleste Bil modelle

Garanti for ny biler

PDFSkriv utE-post

lørdag 29. oktober 2011 00:00

  De fleste bilimportører tilbyr nå 5 års garanti for sine nye biler. Man må dokumentere at service er utført i henhold til bilprodusenten sine spesifikasjoner.

Ombygging av kjøretøy

PDFSkriv utE-post

onsdag 05. oktober 2011 00:00

  Ombygging av kjøretøy kan føre til at kjøretøyet skifter avgiftsgruppe. Dette kalles avgiftsmessig statusendring og kan føre til et tillegg i engangsavgiften.

Fartsbøter

PDFSkriv utE-post

fredag 30. september 2011 00:00

 Det er ikke noe nytt at det koster flesk å bli tatt i fartskontroll i Norge, Satsene, gjeldende fra 2007 (som er de siste pr 2010)

Fotoboksene

PDFSkriv utE-post

fredag 30. september 2011 00:00

Nå er det totalt satt opp 370 bokser og det kommer flere. Satsene for farts overtredelser er svært høye, og i tillegg til å overholde fartsgrensene kan det blir svært lukerativt å holde seg løpende oppdatert med denne oversikten.

EU Kontroll

PDFSkriv utE-post

fredag 30. september 2011 00:00

Har du husket EU-kontroll? Du får nå ikke brev om tid for eu kontroll
til bilen din, finn ut mer her.

Heftelser i motorvogn

PDFSkriv utE-post

torsdag 29. september 2011 00:00

Sjekk alltid om det finnes heftelser før du kjøper brukt bil, motorsykkel eller et annet brukt kjøretøy.På den måten kan du unngå å få gammel gjeld på kjøpet.

Side 1 av 6