Kategori: Nyttige verktøy

Nå er det totalt satt opp 370 bokser og det kommer flere. Satsene for farts overtredelser er svært høye, og i tillegg til å overholde fartsgrensene kan det blir svært lukerativt å holde seg løpende oppdatert med denne oversikten.

Hvert fjerde minutt, hver time, døgnet rundt blir en bilfører tatt for å passere en fotoboks i for høy hastighet viser tallene  Det totale bidraget i statskassa ble på hele 286 millioner kroner

Her er oversikt:

ATK-strekninger i Region sør

Fylke  Veg Vegstrekning/sted Bokser
Vest-Agder E18 Aust-Agder gr.-Gartnerløkka 2
Vest-Agder E39 Kristiansand-Lene, Lyngdal 8
Vest-Agder Rv. 9 Kristiansand-Strai 2
Vest-Agder Rv. 456 Kjos, Kristiansand 1
Vest-Agder Rv. 457 Flekkerøytunnelen 2
Aust-Agder E18 Tvedestrand-Arendal 5
Aust-Agder E18 Lillesand-Vest-Agder gr. 1
Aust-Agder Rv. 9 Vest-Agder gr.-Evje 3
Vestfold E18 Fokserød-Nattvall 4
Vestfold Rv. 19 Ra-Borre 3
Vestfold Rv. 301 Larvik-Stavern 4
Vestfold Rv. 315 Gudem 2
Vestfold Fv. 715 Røre-Granly 2
Telemark E18 Vestfold gr-Aust-Agder gr. 15*
Telemark Rv. 36 Eidanger-Skien 1
Telemark Rv. 354 Heistad-Skien 4
Buskerud E16 Akerhus gr.-Sollihøgda 2
Buskerud Rv. 7 Nes-Gol 1
Buskerud Rv. 7 Gol-Geilo 2
Buskerud Rv. 7 Nesbyen-Bromma 4**
Buskerud Rv. 7 Veme 2
Buskerud Rv. 23 Kjellstad-Lahell 6
Buskerud Fv. 28 Gulskogen 1
Buskerud Fv. 34 Austadveien 1
Buskerud Fv. 36 Konnerudbakkene 1
Buskerud Fv. 55/E16 Nes-Haglund 4**
Buskerud Fv. 165 Slemmestad 1
Buskerud Fv. 282 Gml. Lierbakkene 1
Buskerud Fv. 283 Drammen-Vinnes 2
Buskerud Fv. 285 Lierbyen 1
Buskerud Fv. 319 Svelvikveien 1

* 2 av boksene på E18 i Telemark inngår i streknings-ATK der.
** Streknings-ATK i begge retninger

ATK-strekninger i Region øst

Fylke Veg Vegstrekning Bokser
Akershus  E6  Ørbekk 2
Akershus  E18  Asper 2
Akershus  E18  Svartskog 2
Akershus  Rv. 4  Varingskollen-Åneby 1
Akershus  Rv. 23  Oslofjordtunnelen 2
Akershus  Fv. 35  Nordbyvn 2
Akershus  Fv. 120  Heknesletta 1
Akershus  Rv. 159  Rælingstunnelen 1
Akershus  Fv. 159  Sagdalen 1
Akershus  Fv. 160  Bærumsvegen/Hauger skole/Økrivn 4
Akershus  Fv. 163  Kirkevn 1
Akershus  Fv. 165  Slemmestadvn Holmen-Blakstad 2
Akershus  Fv. 167  Røykenveien v/Bondi 1
Akershus  Fv. 182  Ringeriksveien 1
Akershus  Fv. 203  Kirkeveien v/Asker krk 2
Akershus  Fv. 301  Øvre Rælingsvei 2
Akershus  Fv. 352  Gamle Strømsvn 1
Akershus  Fv. 381  Jenseberget 1
Akershus  Fv. 606  Dragvn v/Terrengvn 1
Akershus  Fv. 608  Gml Ringeriksvei v/ Haslum krk 1
Akershus  Fv. 609  Gml Ringeriksvei v/ Gjønnes 1
Akershus  Fv. 614  Nadderudveien 2
Hedmark  E6  Kolomoen-Uthus 2
Hedmark  Rv. 3  Barkald-Alvdal  4*
Hedmark  Rv. 3  Løten 2
Hedmark  Rv. 3  Motrøa 1
Hedmark  Rv. 3  Øksna 2
Oppland  E6  Biri 1
Oppland  E6  Dombås-Fokstugu 2
Oppland  E6  Otta-Dombås  4*
Oppland  E6  Skarsmoen-Otta 8
Oppland  E136  Dombås-Bjorli 4
Oppland  Rv. 4  Akershus/Oppland grense-Gran 2
Oppland  Rv. 15  Lalm 1
Oppland  Fv. 33  Hoff 2
Oslo  E18  Mosseveien 2
Oslo  E18  Operatunnelen 4
Oslo  Rv. 4  Kalbakken 1
Oslo  Rv. 150  Ring 3 Nydalen-Lysaker 2
Oslo  Kv. 161  Griffenfeldtsgate-Kirkeveien 3
Oslo  Kv. 168  Sørkedalsvn v/ Njårdhallen 1
Oslo  Rv. 190  Vålerengtunnelen 1
Oslo  Kv  Grenseveien 1
Oslo  Kv  Sørkedalsveien 1
Østfold  E18  Fosshellinga-Elvestad 4
Østfold  E18  Ramstad-Momarken 4
Østfold  Rv. 21  Løkkeberg-Halden 8
Østfold  Rv. 110  Råde-Fredrikstad 8
Østfold  Rv. 111  Fredrikstad bru-Årum 8
Østfold  Rv. 111  Rudskogen-Rakkestad 7
Østfold  Fv. 109  Sarpsborg-Fredrikstad 4
Østfold  Fv. 110  Lilleby-Skjærviken 7
Østfold  Fv. 120  Nore-Rødsund 4

* Vegstrekningen har streknings-ATK

ATK-strekninger i Region vest

Fylke  Veg Vegstrekning/sted Bokser 
Sogn og Fjordane E16 Gudvangatunnelen 2
Sogn og Fjordane E16 Lærdalstunnelen 5
Sogn og Fjordane Rv. 5 Fodnestunnelen 4
Sogn og Fjordane Rv. 5 Sunnfjordtunnelen 4
Hordaland E16 Voss-Vågsbotn 6
Hordaland E39 Os-Nyborg 5
Hordaland E39 Bømlafjordtunnelen 4
Hordaland Rv. 540 Fyllingsdalen -Sandeid 1
Hordaland Rv. 546 Rådal-Fana 2
Hordaland Rv. 555 Bergen-Straume 4
Hordaland Rv. 557 Straume-Bjørndalstræ 1
Hordaland Rv. 558 Bjørndalstræ-Håkonsvern 1
Hordaland Rv. 562 Storeklubben-Juvik 2
Hordaland Rv. 580 Arna-Nesttun 1
Hordaland Rv. 585 Natland-Sandviken 1
Hordaland Fv. 267 Øvre Ervik 2
Rogaland E39 Byfjordtunnelen 3
Rogaland E39 Mastrafjordtunnelen 2
Rogaland E39 Ålgård-Osli 2
Rogaland Rv. 47 Ferkingstad-Sævland 4
Rogaland Fv. 44 Øksnevad-Ree 4
Rogaland Fv. 254 Kleppe 1
Rogaland Fv. 325 Sandve, Åsedalen, Telefonvegen 3
Rogaland Fv. 519 Finnfasttunnelen 4
Antall fotobokser i Region vest pr. mars 2010 68

ATK-strekninger i Region midt

Fylke Veg Vegstrekning/sted Bokser
Nord-Trøndelag E6 Hommelvik-Hell, Helltunnelen 1
Nord-Trøndelag E6 Stjørdal-Åsen 6
Sør-Trøndelag E6 Sluppen-Moholt, Omkjøringsvegen 2
Sør-Trøndelag E6 Soknedal-Berkåk, Buvatnet 1
Sør-Trøndelag E6 Melhus-Støren, Lundamo 1
Sør-Trøndelag E6 Klett-Tonstad, Sandmoen 1
Sør-Trøndelag E39 Mannsfjelltunnelen 1
Sør-Trøndelag E39 Storsandtunnelen 1
Sør-Trøndelag Fv. 714 Hitratunnelen 2
Sør-Trøndelag Fv. 714 Frøyatunnelen 2
Møre og Romsdal E39 Molde-Årø 2
Møre og Romsdal Rv. 70 Omsund-Rensvik 2
Møre og Romsdal Fv. 60 Blindheim-Magerholm 3
Møre og Romsdal Fv. 61 Hareid-Garnes 4
Møre og Romsdal Fv. 653 Eiksundtunnelen 2
Møre og Romsdal Fv. 654 Berge-Fosnavåg 3
Møre og Romsdal Fv. 663 Dale-Elnesvågen 3
Antall fotobokser i Region midt pr. desember 2010 37 

ATK-strekninger i Region nord

Distrikt Veg Vegstrekning/sted Bokser
Helgeland Rv. 12 Ytteren 4
Salten Rv. 80 Sagelva 2
Salten Rv. 80 Kistrand 2
Salten Rv. 80 Indre Vikan 2
Midtre Hålogaland E10 Skagen 4
Midtre Hålogaland Rv. 83 Nordvikmyra-Mølnåsen 4
Midtre Troms E6 Strand 2
Midtre Troms E6 Heggelia 2
Midtre Troms E6 Andslimoen-Buktamo 6
Midtre Troms E8 Sørbotn-Lauksletta 6
Midtre Troms E8 Gammelgård-Hungeren 4
Midtre Troms Rv. 86 Finnfjordbotn-Finnsnes 2
Nord-Troms/Vest-Finnmark E6 Bossekop-Kronstad (Alta) 4
Antall fotobokser i Region nord pr. mars 2010 44 

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.