Norsk Jaguar Klubb Norsk Jaguar Klubb ble stiftet i 1978. Medlemskapet er åpent for enhver med interesse for Jaguar, SS og Daimler, etter Jaguars overtagelse av Daimler i 1960. For tiden er vi
700 medlemmer med 650 Jaguarer og Daimlere.

                         Link:  www.norskjaguarklubb.no

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.