Opel vil bruke nye målemetoder

Kategori: Artikler

Opel vil ta neste skritt for å møte fremtidige regelverk for utslipp, både av CO2 og NOx. Fra andre kvartal 2016, vil Opel i tillegg til de offisielle tallene for CO2-utslipp og forbruk målt etter dagens EU-norm (NEDC), også offentliggjøre forbrukstall fra den nye WLTP-syklusen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Opels ingeniører startet et prosjekt som skal bidra til å redusere NOx-utslippene fra dieselmotorer. Arbeidet er allerede i gang med å utvikle bedre løsninger for systemene som behandler eksosgassen i Euro 6-motorer ved hjelp av SCR-teknologi – eller selektiv katalytisk reduksjon - en prosess som omdanner NOx til nitrogen og vann.

Opel starter dermed opp en frivillig og tidlig tilnærming til RDE (Real Driving Emissions) som etter planen skal innføres i 2017. Opel går også inn i prosjektet med full åpenhet ovenfor myndighetene om gjennomføringen og resultatene fra sine tester.

- De hendelsene, med påfølgende diskusjoner, som har pågått de siste uker og måneder, viser at det er stor oppmerksomhet mot bilindustrien, og det er på tide å ta grep basert på det vi har lært. Det er helt opplagt for meg at diskusjonen rundt diesel har ført oss til et veiskille. Verden er ikke lenger den samme. Vi kan ikke ignorere dette, og nå er det opp til bilindustrien og tilpasse seg den nye virkeligheten, sier CEO for Opel Group, Dr. Karl-Thomas Neumann.

 

FORBRUK OG CO2

Nye Astra blir den første bilen der Opel, i tillegg til dagens tall for forbruk og CO2, også vil offentliggjøre forbrukstallene fra WLTP-syklusen. Dette er en målemetode som har fått bred støtte fra bilindustrien, og er utviklet for å gi målinger som er mer representative i forhold til det forbrukerne vil oppleve under normal kjøring.

- Våre analyser de siste månedene, bekrefter at vi ikke har noen form for teknologi som registrerer om våre biler er i en testsituasjon eller ikke. Vi kan likevel bidra til å redusere NOx-utslippene fra våre nye Euro 6-motorer ved hjelp av SCR-teknologi, slik at vi nærmer oss kravene som vi ligge i de fremtidige spesifikasjonene for RDE-målinger, sier Dr. Neumann.

Arbeidet med disse forbedringene er allerede i gang. Planen er å starte implementering av forbedringene allerede sommeren 2016. Som en del av arbeidet med kundetilfredshet, vil 43.000 biler som allerede ruller på veiene i Europa (Zafira Tourer, Insignia og Cascada), få den nye kalibreringen så snart den er tilgjengelig.

 

ØNSKER MER ÅPENHET

Opels toppsjef understreket også behovet for full åpenhet mellom bilprodusentene og myndighetene i Europa:

- I USA deler produsentene all sin informasjon og filosofi rundt kalibrering av motorer med myndighetene. Jeg ønsker at vi også innfører denne praksisen i Europa. Min anbefaling er at alle bilprodusentene som leverer biler i Europa, sammen kommer frem til en avtale som sikrer mer åpenhet.
kilde:Opel

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.