Dødstallene øker på veiene

Kategori: Artikler

Hittil i år har 38 omkommet i trafikken. Det er en 40 prosents økning sammenlignet med fjoråret. Nå advarer Trygg Trafikk mot en ulykkesutsatt vår og sommer. I fjor opplevde vi de laveste dødstallene i trafikken siden 1947. Hittil i år har utviklingen gått i stikk motsatt retning.

 

– Vi er bekymret for økningen. Hvert tall i denne statistikken skjuler en tragedie. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter disse dødsfallene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trafikanter med større risiko

Johansen frykter at dødstallene på veiene skal fortsette å stige utover våren og sommeren. Disse månedene er tradisjonelt de mest ulykkesutsatte. Det er mange biler ute på veiene i helgene og høytidsdagene.

– I tillegg opplever vi et mer sammensatt trafikkbilde med flere syklister, mopedister og motorsyklister. Alle disse trafikantgruppene har høyere skaderisiko enn bilistene. Særlig gjelder dette MC-førerne, advarer Johansen.

Ulykkene i april

Foreløpige tall viser at åtte personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn. To av de omkomne var bilpassasjerer, tre var mc-førere, en var fører av ATV, en var syklist og en var fotgjenger.

I gjennomsnitt de foregående fem år har ni personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tips til motorsyklistene:

Unngå kollisjoner i veikryss:
Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss.

Unngå utforkjøringer:
Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du.

Bli bedre teknisk:
Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser.

Ta hensyn til underlaget:
Veien kan være glatt – spesielt nå på våren, men også etter at det har regnet.
Kilde: Trygg Trafikk

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.