Kategori: Nyttige verktøy

  Ombygging av kjøretøy kan føre til at kjøretøyet skifter avgiftsgruppe. Dette kalles avgiftsmessig statusendring og kan føre til et tillegg i engangsavgiften.

 

Eksempler:
Dersom du bygger om bilen og den havner i en avgiftsgruppe med høyere engangsavgift, skal du betale et tillegg tilsvarende avgiftsforskjellen mellom det opprinnelige kjøretøyet og det statusendrede kjøretøyet. Dette gjelder også dersom kjøretøyets motor får økt effekt eller slagvolum som følge av tekniske endringer.
 
Tilleggsavgiften blir redusert i forhold til hvor lenge kjøretøyet har vært registrert i Norge. Har bilen vært registrert i over 10 år i Norge, faller tilleggsavgiften bort, og du trenger ikke å søke Tollvesenet om statusendring.
 
Slik endrer du status for kjøretøy
  1. Send søknad om statusendring av kjøretøy til tollregionen du bor i. Kopi av kjøretøyets vognkort må legges ved. Tollvesenet vil da gi tillatelse til å endre kjøretøyet og du får en innbetalingsblankett.
    Innbyggere i Oslo og Akershus kan henvende seg direkte i Tollbugata 1A i Oslo for ekspedisjon.
  2. Betal tillegget og start ombygging.
  3. Når ombyggingen er ferdig: Ta kontakt med en av Vegvesenets trafikkstasjoner for å få kjøretøyet godkjent. Det er Vegvesenet som har ansvaret for tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Vegvesenet utsteder også nye skilt når det trengs.

 

Bilinform.no bruker cookies til statistikk, gjenkjenning mm.